Nyt fra borgmester Søren Smalbro

Foto: Hjørring Kommune. Borgmester, Søren Smalbro
dato

Kalenderen og de meteorologiske prognoser fortæller os, at sommeren er indtruffet og afløser nu et hedt forår med pres på den lokalpolitiske dagsorden – men også en succesfuld afvikling af årets Naturmøde.

En af vores vigtige kulturinstitutioner, Vendsyssel Teater, har været i fokus i den seneste periode på grund af økonomiske udfordringer på bagkant af corona-pandemien. Teatret har stået over for udgifter, der har været højere end indtægterne, hvilket har skabt en ubalance i regnskabet.

Der er blevet sagt og skrevet meget om denne situation – måske også lige rigeligt – men det er naturligvis klart, at der var behov for en løsning, der kunne sikre institutionens fortsatte drift.

Derfor er det også med tilfredshed, at et stort flertal i byrådet har taget ansvar for teaterets overlevelse med et bevilliget særtilskud på 1,2 millioner kroner samt et lån med 30-års tilbagebetaling. Med en balanceret egenkapital, en god genopretningsplan med ny ledelse for roret og dygtige og dedikerede medarbejdere, har vi nu sikret, at teatret fortsat kan levere fantastiske forestillinger og give glæde til publikum i mange år fremover.

De fortjener en stor anerkendelse og jeg vil i den forbindelse gerne opfordre jer alle til at bakke op om teatret og dets aktiviteter, så de nu i ro og fred kan få god medvind til skabe godt teater i en levende kulturinstitution, som vi alle kan være stolte af.

I medio maj blev årets Naturmøde afviklet med stor succes. Hele 35.000 gæster deltog, og evalueringen viser topkarakter til arrangementet hele vejen rundt – fra gæster, aktører, politikere og organisationer.

Det er tydeligt, at Naturmødet er kommet for at blive, og har etableret sig som en vigtig begivenhed ikke bare i Hjørring Kommune men i hele Danmark. Jeg vil gerne sende en kæmpe tak til både medarbejdere og de mange frivillige kræfter for en indsats i særklasse. Uden jeres engagement ville det ikke have været muligt. Tak for det.

Mindre opmærksomhed har der været omkring havneudvidelsen i Hirtshals. Men der bliver arbejdet på højtryk i kulisserne for at sikre en planmæssig fremdrift af projektet.

Vi forventer således, at udvidelsen vil stå klar i 2027 med en øget kapacitet og flere moderne faciliter, der kan imødegå de stigende krav og forventninger fra havnens kunder og brugere.

Sommeren er endelig godt i gang, og vejret har siden det tidlige forår vist sig fra sin varme og tørre side. Det gode vejr betyder imidlertid også bekymrende tal på tørkeindekset, som nu for alvor kommer til udtryk i vores haver, på marker og i naturen generelt.

Vi må derfor alle være særlig forsigtige og tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå utilsigtede brande. Det kan desværre virke som krudttønder derude, så pas på og vær opmærksom.

Forsommeren er som vanlig sæson for mange spændende events, der finder sted på tværs af hele vores kommune. Hold øje med lokale arrangementer og vær med til at bakke op og deltag. Det er en fantastisk mulighed for at opleve og støtte vores lokale fællesskab.

God fornøjelse og god start på sommeren.

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.