Hjørring Kommune vil styrke børn og unges livsvilkår gennem venskabsfamilier

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Hjørring Kommune går sammen med organisationen Mentorbarn – relationer for livet, om at skabe bedre livsvilkår for udsatte børn og unge i kommunen med mangelfuldt eller sårbart netværk.

Samarbejdet er støttet af TrygFonden og skal give flere udsatte børn og unge mulighed for at opbygge langvarige og nære stabile voksenrelationer i et trygt og kærligt familiemiljø.

Målgruppen for samarbejdet er børn og unge, der enten er anbragt uden for hjemmet, eller bor hjemme med en forebyggende indsats. Fælles for dem er, at de kan få glæde og gavn af ekstra netværk.

- Samarbejdet med Mentorbarn skal supplere vores eksisterende tiltag for udsatte børn og unge ved at tilbyde dem et ekstra støttende netværk og familielignende relationer, som kan fortsætte ud over barndommen og ungdommen. Ved at indgå i en venskabsfamilie får barnet eller den unge mulighed for at udvikle sig socialt og personligt og får et udvidet netværk med en tryg base, siger Anette Stevn Jensen, der er Børne- og Familiechef i Hjørring Kommune.

Venskabsfamilier kan være med til at gøre en forskel
- Vores venskabsfamilier vælger barnet til, præcis som de er – uden vederlag og uden tidsbegrænsning. De ser ikke en handleplan. De ser et barn eller en ung, der har brug for nærvær og omsorg. Ligesom med deres egne børn ser de på, hvordan de kan løfte barnet. De skal bare være sammen og invitere barnet ind, siger Ditte Reedtz, der har stiftet Mentorbarn - og fortsætter

- Familierne har ikke en opgave udover at skabe en relation. De skal være et ekstra anker og et vedvarende netværk. Børnene skal være med til at lave frikadeller og klippe hæk - ting vi alle sammen gør med egne børn, men som udsatte og anbragte børn ofte ikke har adgang til, siger Ditte Reedtz, som i sin barndom selv var anbragt på børnehjem.

Hvem vil gøre en forskel for et barn eller en ung
Mentorbarn er i samarbejde med Hjørring Kommune i øjeblikket på udkig efter frivillige venskabsfamilier i kommunen, der har lyst og overskud til at gøre en forskel for et barn eller en ung, der er udsat.

En venskabsfamilie er en ganske almindelig familie, der har lyst til at tage et socialt ansvar ved at åbne deres hjem for et barn eller ung i alderen 4-25 år. Dette kan inkludere børn og unge anbragt uden for hjemmet, samt børn og unge, der modtager en forebyggende indsats.

Venskabsfamilien inviterer barnet ind i deres dagligdag og familieliv, det kan være en ganske almindelig onsdag, hvor der skal laves lektier og smøres madpakker eller en søndag, hvor venskabsfamilien og barnet tilbringer dagen sammen, med det familien alligevel laver i en weekend, og barnet på den måde oplever at være en del af familien.

At være venskabsfamilie er ulønnet, og det betyder rigtig meget for barnet/den unge, at der er tale om en ikke-betalt relation i modsætning til personale på en døgninstitution eller en plejefamilie. En venskabsfamilie er dermed et supplement til de eventuelle faglige indsatser.

Tanken er, at venskabsfamilierelationen er uden tidsbegrænsning og optimalt set fortsætter ind i voksenlivet. Derfor er det vigtigt, at venskabsfamilien kan se sig selv i det og har lyst til et langvarigt engagement. Typisk ser venskabsfamilien barnet 2-3 gange om måneden og deltager ud fra barnets interesser og behov.

Mentorbarn godkender venskabsfamilierne efter flere omhyggelige screeninger og indhentning af straffe- og børneattester. Når en familie er godkendt, får de en grundig introduktion, før de matches med et barn og derefter også undervisning, sparring og supervision.

Læs mere på:
Hjørring Kommunes hjemmeside
Mentorbarns hjemmeside 

Begge steder er der mulighed for at tilmelde sig ved at udfylde en interesseformular.

Om Mentorbarn
Mentorbarn – relationer for livet er en dansk NGO, der er stiftet i 2015. Det er Mentorbarns mission at etablere varige relationer for de mere end 50.000 børn og unge i Danmark, der lever i udsatte positioner.

Mentorbarn samarbejder i dag med mere end 30 kommuner i Danmark.


https://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2023/okt/hjoerring-kommune-vil-styrke-boern-og-unges-livsvilkaar-gennem-venskabsfamilier

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.